KVKK Aydınlatma Metni


MANJERO DENEYİM TASARIMI VE ORGANİZASYON YÖNETİMİ LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

MANJERO Deneyim Tasarımı ve Organizasyon Yönetimi Ltd. Şti. (MANJERO) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem verdiğimizi ve bu alanda yasal düzenlemelere uygun önlem ve adımları attığımızı bildirmek isteriz.

MANJERO, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerinin ve MANJERO’ya ait web-sitelerini ve/veya mobil uygulamalarını kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

MANJERO, işbu kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) MANJERO'nun Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

MANJERO, kişisel verileri www.coreoff.com web sitesinden, web sitesinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, KVKK da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) MANJERO Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullandığı Yöntemler

www.coreoff.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca MANJERO tarafından işlenmektedir.

MANJERO’ya ait olan www.coreoff.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.coreoff.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.coreoff.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.coreoff.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.coreoff.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.coreoff.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

3) İnternet Sitesinin Çerezleri Kullanma Yöntemi

www.coreoff.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.coreoff.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.coreoff.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. 

4) İnternet Sitesinin Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme İçin Kullanımı

www.coreoff.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

5) MANJERO'nun Kişisel Verileri Kullanım Amaçları

MANJERO, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

MANJERO tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar      üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer      gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve      Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında      akdettiğimiz sözleşmelerin koşullar, güncel durumu ve güncellemeler ile      ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri      yapabilmek ve üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.)      veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri      düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda      talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir      alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate      alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında      müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web      sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi      tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli      pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı      kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler      düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm      ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle      ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri      şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine      getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

6) MANJERO'nun Kişisel Verilerinizi Koruması

MANJERO ile paylaşılan kişisel veriler, MANJERO gözetimi ve kontrolü altındadır. MANJERO, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğünün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptıran MANJERO bu kapsamda veri işleme politikalarını her zaman güncellediğini bilginize sunar.

7) MANJERO'nun Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilerle Paylaşımı 

Müşterilere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

Bunlara ek olarak, kurumsal paketler kapsamında siteye üye olan kişiler, kurumlarının erişim sağladığı eğitimleri kullanımlarına ilişkin bilgilerin, ilgili kuruma aktarımına onay verdiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden MANJERO sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz sunulacak hizmetleri geliştirmek ve dağıtım kanallarını güçlendirmek amacıyla MANJERO'nun  doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleriyle, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğu bankalarla ve sözleşmenin ifasının gerektirdiği hallerde ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.

8) Müşterilerin (Veri Sahiplerinin) Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması:

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda talepleriniz, şirketimiz tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibi olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.a) Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini      öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi      talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların      amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin      aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş      olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan      işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini      isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun      olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan      kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini      isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü      kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler      vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun      ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak      işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep      etme.


Kanun’un 28. Maddesi gereğince istisna olarak düzenlenen, bu sebeple veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller ise şöyledir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve      veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler      tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle      ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim      hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla      işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî      güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel      hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil      etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da      ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî      güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği      sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve      kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari      faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma,      yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz      mercileri tarafından işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi      veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından      alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye      dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu      niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin      yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali      konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması      için gerekli olması


b) Müşteriler(Veri Sahipleri) Tarafından Hakların Kullanılması:


Veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için şirketimizin internet sitesinde www.coreoff.com adresinde yer alan "Kişisel Verilere Ilişkin Talep Ve Başvuru Formu"nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının şahsen      başvuru ile elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla şirketimizin      ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon      Merkezi Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.      No:208/1260 Çankaya-ANKARA/TURKEY adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu      kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ya da      mobil imza ile imzalanarak şirketimize ait kayıtlı elektronik posta(KEP)      adresi olan      info@manjero.com  adresine kayıtlı elektronik posta ile      gönderilmesi,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha      önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik      posta adresini kullanmak suretiyle veya
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından      belirlenecek diğer yöntemlerle


Şirketimize başvuru yapılabilir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noterde düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Yazılı başvurularda, şirketimize evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Kanunla düzenlenen ve işbu aydınlatma metninde de belirtilen haklarını kullanmak isteyen veri sahiplerinin talepleri, KVKK'nın 13. Maddesi gereğince şirketimiz tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibi olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirebilmek amacıyla kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


9) Kişisel Verilerle İlgili Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olmak

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar MANJERO'nun yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

10) Verinin Güncelliği ve Doğruluğu

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca MANJERO'nun kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda MANJERO'nun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin MANJERO ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.